Miesto

Posádkový klub Práporu výcviku v Martine, Jilemnického 27

(Kasárne Martin - Sever)

                GPS: 49.075642,18.926594

parkovanie je možné na Tomášikovej ulici, ktorá je oproti

           GPS: 49.0763,18.924948

 

Účasť je možná len na základe prihlásenia sa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinné konštelácie Martin © 2013