Mgr. Ľuba Sýkorová

 

Rodinné konštelácie sú o harmonizovaní rodinných systémov a sú vyhľadávané ako veľmi dobrý spôsob riešenia problémov týkajúcich sa osobného rastu, vzťahov, zdravia, práce, financií, spoločenských problémov.

Za tvorcu tejto originálnej metódy je pokladaný nemecký psychoterapeut Bert Hellinger (nar. 16. decembra 1925), ktorý ňou ovplyvnil množstvo terapeutov po celom svete. Je autorom a spoluautorom viac ako 30 kníh preložených do mnohých svetových jazykov.

Konštelácie sú veľmi hlbokou zážitkovou metódou nazerania na korene našich problémov a sú cestou ich pokojného riešenia. Máme možnosť objavovať skryté sily, ktoré na nás pôsobia, ktoré ovplyvňujú naše konanie i to čo sa nám v živote deje a aj to, čo k sebe priťahujeme a čo nás núti často konať tak, ako to vlastne ani nechceme. Dôvody pre to môžeme nájsť aj vo vlastných skúsenostiach, ale veľmi často aj v tom, čo urobili a zažili ostatní členovia našej rodiny, či celého nášho rodinného systému.

Rodinné konštelácie Martin © 2013