Termín

v rámci covid opatrení zatiaľ konštelácie nerobíme

 

termíny sú predbežné, ich konanie záleží od ich naplnenia

 

   

 

Rodinné konštelácie Martin © 2013