Termín

30. október 2021

6. november 2021

13. november 2021

20. november 2021

 

termíny sú predbežné, ich konanie záleží od ich naplnenia

 

   

 

Rodinné konštelácie Martin © 2013